/กลุ่มผู้ต่อต้านการเกิดสงครามนานาชาติ

กลุ่มผู้ต่อต้านการเกิดสงครามนานาชาติ

สงครามเป็นสิ่งที่หลายคนต่างไม่อยากนึกถึงและไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในโลกสวยงามใบนี้ เพราะสงครามนำมาซึ่งความสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง และที่หนักสุดก็คือชีวิตของประชากรของประเทศที่ตกอยู่ในวงล้อมสงคราม จึงมีหลายกลุ่มองค์กรที่พยายามออกมาต่อต้านสงครามขึ้นอย่างจริงจัง อย่างเช่น “ผู้ต่อต้านสงครามนานาชาติ (War Resisters’ International ตัวย่อ WRI) ” เป็นองค์กรนานาชาติที่ต่อต้านการทำสงครามร่วมด้วยสมาชิกและสมาคมต่างๆมีสมาชิกเข้าร่วมมากกว่า 40 ประเทศ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ส่วนจุดกำเนิดขององค์กรผู้ต่อต้านสงครามนานาชาติก่อตั้งขึ้นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1921 ณ.เมืองบิลโธเวน ประเทศเนเธอแลนด์ ภายใต้การใช้ชื่อว่า “โพโก้” (Paco) เป็นภาษาเอสเปอรันโต (Experanto) มีความหมายว่า ความสงบสุข  ทั้งนี้ WRI มีจุดยืนของการก่อตั้งองค์กรที่ไม่ตั้งมั่นและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือ “สงครามเป็นอาชญากรรมที่ขัดต่อความเป็นมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงหมายมั่นว่าจะไม่สนับสนุนสงครามทุกชนิด และมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งหลายจากศึกสงคราม” ซึ่งสัญลักษณ์ประจำองค์กรก็คือการหักปืนไรเฟิล”

สมาชิกผู้ก่อตั้งหลายๆคนมีความเกี่ยวข้องในการต่อต้านสงครามตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมีเลขาธิการคนแรก รูเบิร์ธ รันแฮม บราวน์ ซึงตัวเขาต้องถูกส่งไปใช้ชีวิตถึง 2 ปีครึ่ง ในเรือนจำอังกฤษในข้อหาผู้คัดค้านอ้างมโนธรรม ปี ค.ศ.1988 ปัจจบันมีเครือข่ายกว่า 90 แห่งใน 40 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม บอสเนียและเฮอร์เซโก แคนาดา เดนมาร์ก อียิปต์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฟินแลนด์ อิสราเอล อังกฤษ อเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น

ภาระกิจหลักขององค์กร ที่ยืนหยัดต่อต้านสงครามทุกรูปแบบ คือ

  • เผยแพร่สิ่งตีพิมพ์เหตุการณ์รวมทั้งการกระทำต่างๆเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้คนเข้าด้วยกัน
  • ส่งเสริมพร้อมกับให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องความสงบและการไม่ใช่ความรุนแรง
  • ริเริ่มแคมเปญใหม่ๆที่ส่งเสริมลดความรุนแรงซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มท้องถิ่นและบุคคค
  • หน้าที่สำคัญของแต่ละเครือข่ายคือการต่อต้านการทารุณกรรม และการต่อต้านการก่อการร้ายของเยาวชน

องค์กรผู้ต่อต้านสงครามนานาชาติจะมีการจัดประชุมนานาชาติ 4 ปีครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางและจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านสงครามทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ ด้วยการเผยแพร่ภาพความรุนแรงพร้อมบทความเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากสงครามให้ทั่วโลกได้รับรู้

ซึ่งรายได้หลักขององค์กรจะอยู่ที่การบริจาคของผู้สนับสนุนเป็นหลัก ดังนั้นหากว่าทั่วโลกหันมาให้ความสนใจและช่วยกันรณรงค์ต่อต้านการเกิดสงคราม แน่นอนว่าสงครามอาจจะลดน้อยลงยิ่งถ้าช่วยผลักดันกันหลายคนๆ มีความเป็นไปได้ว่าสงครามก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปก็ได้คะ