/การสูญเสียในสงครามโลกครั้งที่ 1

การสูญเสียในสงครามโลกครั้งที่ 1

สงครามเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด เพราะมันสร้างความสูญเสียให้กับโลกอย่างมหาศาล แต่สงครามอันเป็นเรื่องราวในอดีตในเมื่อมันเกิดไปแล้ว มนุษย์ในปัจจุบันก็ควรทำการศึกษา และทำความเข้าใจ เพื่อมันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต
อะไรนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 1
สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1 ถือกำเนิดเกิดมาจาก ลัทธิจักรวรรดินิยม กับลัทธิชาตินิยม ต้องการแข่งขันกันทางด้านกองกำลังทหารและอาวุธ เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นพันธมิตร จนนำไปสู่เหตุการณ์อันเป็นชนวนสงคราม ทั้งในเรื่องของการคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติของตัวเอง ส่งผลให้ชาติต่างๆมาเข้าร่วมรบ จนทำให้สงครามขยายออกไปในวงกว้างกลายเป็นสงครามโลกในที่สุด ผลกระทบจากสงคราม ล้วนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆแก่มนุษยชาติเป็นอย่างมาก สุดท้ายมนุษย์จึงมีความพยายามในการร่วมมือกันเพื่อสร้างสันติภาพ ซึ่งเป็นสิ่งดีที่สุด
การสูญเสียในสงครามโลกครั้งที่ 1
สงครามโลกครั้งที่ 1 ก่อความทุกข์ยากให้แก่มวลมนุษยชาติเป็นอย่างมาก สรุปได้ดังนี้
• สงครามโลกครั้งที่ 1 ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อมวลมนุษยชาติอย่างแสนสาหัส ทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตหลายล้านคน เด็กบางคนต้องสูญเสียผู้เป็นบิดา – มารดา อย่างไม่มีวันหวนกลับ ทั้งๆที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้ ต้องกลายเป็นเด็กเร่ร่อน บางคนอดอาหารจนเสียชีวิตซึ่งทรมานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีผู้บาดเจ็บและทุพพลภาพเป็นจำนวนมาก ชีวิตของพวกเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป หลายคนเป็นโรคจิตเภทตลอดชีวิต อันเกิดจากการกลัวภัยสงคราม มีสภาพน่าเวทนาหาความสุขในจิตใจไม่ได้อีกแล้ว , เกิดปัญหาชนพลัดถิ่นเพราะหนีตายอย่างไม่รู้ทิศทาง หวังแต่ต้องการเอาชีวิตรอดเท่านั้น
• สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติสำคัญมากมาย เช่น ผลผลิตทางการเกษตร ไร่ นา , โรงงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรม , อาคารบ้านเรือน , สิ่งก่อสร้างต่างๆรวมทั้งการติดต่อสื่อสาร โดยของเหล่านี้ใช้ทั้งเวลา และแรงกายสร้างเป็นระยะเวลานานกว่าจะถือกำเนิดขึ้นมาเป็นรูปร่าง จนใช้งานได้ แต่การโดนทำลายจากสงครามใช้เวลาเพียงแป๊ปเดียว ทุกอย่างก็ราบเป็นหน้ากลอง
• การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 มีค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธใหม่ๆ ซึ่งมีพลังอำนาจนการทำลายล้างสูงกว่าการทำสงครามในอดีต เช่น รถถัง , เรือดำน้ำ , แก๊สพิษ , ระเบิด เป็นต้น ทั้งหมดหวังคือชัยชนะ ต่อมาเมื่อหลังสงครามสิ้นสุดฝ่ายแพ้ก็ต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม ส่วนทางฝ่ายผู้ชนะก็ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูผู้ประสบภัยและบูรณะประเทศ มีแต่เสียกับเสีย ไม่มีความเจริญงอกงามออกมาเลย
สรุปแล้วไม่ว่าจะมองในมุมไหนสงคราม คือ เรื่องโหดร้ายเสมอ เพราะฉะนั้นเราทุกคนควรแสวงหาสันติภาพ มุ่งเน้นการพุดคุยเพื่อปรับความเข้าใจดีกว่า ใช้ความรุนแรง