/ชนวนของสงครามและผลกระทบของสงครามจีน-ญี่ปุ่น

ชนวนของสงครามและผลกระทบของสงครามจีน-ญี่ปุ่น

การที่สังคมมนุษย์โลก จะได้มาพบกับความสงบสุขและสันติสุขได้ดังเช่นในปัจจุบันนี้นั้น แน่นอนว่ามนุษย์เองก็เคยมีช่วงเวลาที่รบราคาฟัน เพื่อแย่งชิงพื้นที่ แย่งชิง อำนาจรวมทั้งยังเคยมีความขัดแย้งอันก่อให้เกิดสงครามกันมาก่อน แต่สำหรับ หนึ่งในสงครามที่เรียกได้ว่า มีความน่าสนใจนั่นก็คือสงครามของจีนกับประเทศญี่ปุ่น

ชวนคุณมาศึกษา สงครามระหว่างประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่น

สำหรับสงครามของระหว่างประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่นนั้น มีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่… สงครามครั้งที่ 1 กับสงครามครั้งที่ 2 สงครามสำหรับครั้งที่ 1 นั้น เช่น มีสาเหตุเกิดมาจากการที่จักรวรรดิชิงกับจักรวรรดิญี่ปุ่น เข้ามาครอบครองคาบสมุทรเกาหลี สำหรับสงครามในครั้งนี้ จัดเป็นเครื่องมือที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความอ่อนของราชวงศ์ชิง และการประสบผลสำเร็จของญี่ปุ่น ที่มีการพัฒนาชาติให้เกิดความทันสมัยตามแบบชาติตะวันตก โดยเริ่มมาตั้งแต่จักรพรรดิเมจิขึ้นครองราชย์ ทำให้อิทธิพลของราชวงศ์ชิงเกิดการเสื่อมถอยลงจนกระทั่งนำไปสู่การปฏิวัติในปี ค.ศ.1911

โดยญี่ปุ่นต้องการขยายเขตแดนอำนาจของตน ไปยังบริเวณเอเชียตะวันออก ในฐานะที่เป็นประเทศที่เกิดใหม่ ซึ่งทางญี่ปุ่นเองก็จึงได้ให้ความสนใจกับประเทศเกาหลี เนื่องจากเกาหลีนั้นอยู่ติดชิดใกล้กับญี่ปุ่นมาก จึงอาจจะทำให้ศัตรูบุกเข้ามาทางเกาหลี แล้วเข้ามาโจมตีทางนั้นได้ ทำให้ประเทศญี่ปุ่นนั้นเลือกที่จะเริ่มเผยแพร่อาณาเขตของตน ไปทางเกาหลีก่อนเพื่อเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้ นอกจากนี้ประเทศเกาหลียังอุดมไปด้วยแร่เหล็ก และถ่านหิน ซึ่งสามารถนำมาสร้างสิ่งต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ แต่ประเทศเกาหลีเอง ก็เคยเป็นประเทศราชของประเทศจีนมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนกระทั่งมาถึงราชวงชิงที่พลังอำนาจต่างๆ ค่อยๆ อ่อนแอลง หากแต่ทางกองกำลังของญี่ปุ่นนั้น ได้มีการจัดแสดงพร้อมเปล่งประกายแสงสว่างรุ่งโรจน์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1876 หลังจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างชาตินิยมเกาหลีกับญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นบีบให้เกาหลีต้องลงนามใน สนธิสัญญา Ganghwa ที่ให้เกาหลีต้องเปิดตลาดการค้าแก่ญี่ปุ่นและชนชาติอื่นๆ ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการประกาศให้นานาชาติรับรู้ว่าเกาหลีเป็นอิสระจากจีนแล้วนั่นเอง

สงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นครั้งที่ 2

สำหรับสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ขึ้นมา การเกิดการสงครามในครั้งนี้ อันเนื่องมาจากความไม่ลงรอยกัน ในเรื่องของความคิดทางด้านการทหาร ซึ่ง ณ ตอนนี้ ประเทศจีนไม่ได้มีเพียงประเทศเดียว หากแต่มาพร้อมกับพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ภายหลังจากที่ญี่ปุ่นเข้าโจมตี Pearl Harbor ในปี ค.ศ. 1941ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ ในปี ค.ศ. 1937 นั้นก็คือจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 2 สำหรับสงครามในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นสงครามที่มีขนาดใหญ่ ในช่วงศตวรรษที่ 20 พลเรือนชาวจีนมากกว่า 25 ล้านคนต่างล้มตายกันราวกับใบไม้ร่วง ซึ่งการตายอันยิ่งใหญ่นี้ มาจากการใช้ความรุนแรงระหว่างการปะทะกันของทั้ง 2 ประเทศรวมทั้งการอดตายจากการติดเชื้อต่างๆ สำหรับสงครามในครั้งนี้ มาจากนโยบายทางการทหารของจักรวรรดิญี่ปุ่น ซึ่งต้องการเผยแพร่อิทธิพลทางการเมือง รวมทั้งเผยแพร่ทางทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการถูกรุกรานจากศัตรูภายนอก หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรกวัตถุดิบอาหาร รวมทั้งแรงงานต่างๆ ซึ่งจะนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศของตนเอง สิ่งเหล่านี้สร้างความตึงเครียดให้แก่การปกครองของญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงแรกที่ญี่ปุ่นได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องจากประเทศจีน พร้อมทั้งบุกเข้ายึดเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเมืองอู่ฮั่น, เมืองเซี่ยงไฮ้, เมืองนานกิง แต่จนแล้วจนรอดประเทศญี่ปุ่น ก็ยังไม่อ่านสามารถต้านกองทัพคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนไปได้ ส่านซีหนึ่งในกลยุทธ์ในการต่อสู้แบบกองโจรและก่อวินาศกรรมต่างๆ  ในขณะที่กองกำลังชาตินิยมจีนได้เปิดฉากทำการรุกขนาดใหญ่ ในช่วงฤดูหนาว

ต่อมาวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 ญี่ปุ่นโจมตีอ่าว Pearl Harbor ของสหรัฐอเมริกา ทำให้สหรัฐเกิดความโกรธแค้นและต้องการที่จะเอาคืน และนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศจีนมีพันธมิตร ได้ยอมจำนนในที่สุด วันที่ 2 กันยายน ค.ศ.1945  ภายหลังจากการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ญี่ปุ่น สำหรับผลพวงที่ญี่ปุ่นได้รับจากการพ่ายแพ้สงครามในครั้งนี้ ก็คือ โดยการส่งคืนดินแดนทั้งหมดที่ญี่ปุ่นยึดครองไปจากจีน