/ทำความรู้จักกับกลุ่ม NGO

ทำความรู้จักกับกลุ่ม NGO

เวลาที่ได้ยินคำว่า NGO หลายๆ คนคงจะรู้สึกคุ้นหูเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่รู้แน่ชัดสักทีว่าจริงๆ แล้ว NGO นี้คืออะไร เป็นกลุ่มหรือองค์กรประเภทไหน มีถิ่นฐานตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นสิ่งที่หลายๆ คนอาจจะตั้งข้อสงสัยเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ไปสนใจที่จะตามหารายละเอียดกันมากนักว่าจริงๆ แล้วอักษรย่อ 3 ตัวที่ว่านี้มันมีความหมายว่าอะไรกันแน่ แต่เดี๋ยวจะได้ทำความรู้จักกับ NGO มากขึ้นและคุณจะเข้าใจดีถึงความมุ่งหวังและเป้าหมายของกลุ่มองค์กรกลุ่มนี้

NGO หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Non-government Organizations แปลกเป็นภาษาไทยแบบตรงๆ ตัวได้ว่า องค์กรพัฒนาเอกชน โดยต้องบอกว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่เราคุ้นหูกันดีอย่างที่กล่าวเอาไว้ข้างต้น แต่ในสหรัฐฯ นั้นจะเรียกกลุ่มองค์กรเหล่านี้ว่า PVO หรือ Public Voluntary Organizations ที่แปลแบบเข้าใจง่ายๆ ว่า องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งจากความหมายทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็พอจะสรุปได้คร่าวๆ ว่า NGO ก็คือ องค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณประโยชน์ เป็นความหมายที่ทุกคนเมื่ออ่านแล้วก็น่าจะพอเข้าใจได้ดีแต่ก็ยังเชื่อว่ามีคนอยากรู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงเกี่ยวกับองค์นี้ว่ามีน้าที่อะไร และถูกตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่ ถ้าจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาก็คือ NGO มีหน้าที่ทำทุกสิ่งเพื่อเกิดต่อสาธารณประโยชน์ แปลอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการทำประโยชน์เพื่อคนส่วนรวมนั่นเอง ซึ่งเรื่องต่างๆ ที่กลุ่ม NGO ต้องทำนั้นมีอยู่มากมาย อาทิ การวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง, การวางแผนเพื่อพัฒนาชนบท, เรื่องของสิทธิเด็ก, สตรี, แรงงาน, คนชรา, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอีกหลายๆ เรื่องที่ภาครัฐไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้โดยคล่องตัวเหตุเพราะรัฐจะติดข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน betflik สล็อต

ส่วนใหญ่แล้ว NGO นั้นจะเป็นรูปของกลุ่มองค์กรที่มาในรูปแบบการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิบ้าง เป็นสมาคมบ้าง หรือว่านิติบุคคลประเภทอื่นๆ ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องกฎหมายในแต่ละประเทศด้วยว่าระบุเอาไว้อย่างไรบ้าง สำหรับบางประเทศเองก็อาจจะไม่มีการจดทะเยนให้เป็นองค์กร และถ้าไม่ได้มีกาจดทะเบียนในลักษณะนี้ส่วนใหญ่แล้วงานที่กลุ่มเหล่านี้ได้รับก็จะเป็นงานเล็กๆ เสียมากกว่า ต้องบอกเลยว่า NGO สามารถเป็นตัววัดถึงการพัฒนาของแต่ละประเทศได้เลย เพราะยิ่งประเทศไหนมีกลุ่มองค์กรเหล่านี้เยอะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเป็นประเทศที่พัฒนาไปได้ไกลซึ่งองค์กรเหล่านี้จะมีขนาดใหญ่ เพราะนี่จะเป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนเองก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเช่นเดียวกัน ส่วนมากองค์กรเหล่านี้จะจัดตั้งขึ้นมาโดยไม่แสวงหาผลกำไร คนที่ทำก็ทำด้วยใจกันล้วนๆ และจะประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายอาชีพที่มีใจเหมือนกัน