/บทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่อต้านสงครามที่น่าสนใจ

บทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่อต้านสงครามที่น่าสนใจ

โลกทุนนิยมในยุคปัจจุบันมีพี่เบิ้มของโลกอยู่สองขั้วคือ พญาอินทรีย์ สหรัฐอเมริกา และ พญาหมี รัสเซีย หรืออาจรวมไปถึงพญามังกรอย่างจีน ที่ในช่วงหลังได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในเวทีโลก ที่ผู้เขียนได้บอกว่าสองขั้วคือจีนและรัสเซียค่อนข้างดำเนินนโยบายทางการทูตอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย รวมทั้งนโยบายทางทหารก็เชื่อมโยงกันมาตลอด ต่างจากสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมีท่าทีเป็นลบต่อ จีน และ รัสเซีย ทั้ง 3 ประเทศนี้ต่างดำเนินนโยบายการทูตกับประเทศเล็กๆแบบพี่ให้น้อง ใครไม่มีต่างให้ยืมก่อน ไม่ว่าจะเป็นอาวุธ เงิน หรืออุปกรณ์สำคัญต่างๆ แต่ส่วนมากที่เห็นเด่นชัดคงจะเป็นเรื่องของการสู้รบระหว่างประเทศที่ทั้ง 3 ประเทศพยายามจะเข้าไปไกล่เกลี่ย หรือบางครั้งอาจส่งทหารของตัวเองไปร่วมรบเพื่อยับยั้งสงคราม โดยสหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย ต่างก็เป็น 1 ใน 5 ประเทศที่มีบทบาทใหญ่ที่สุดในสหประชาชาติร่วมกับอีก 2 ประเทศคือ สหราชอาณาจักร และ ฝรั่งเศส หรือเรียกว่าสมาชิกถาวร ที่สามารถใช้สิทธ VETO หรือการใช้อำนาจยับยั้งมีอำนาจในการโต้แย้งยับยั้งมติต่างๆ เป็นอำนาจที่มีความสำคัญมาก

ภายหลังจากที่มติผ่านการรับรองโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประขาชาติ (ซึ่งส่วนใหญ่การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับบรรดาชาติสมาชิกถาวรทั้ง 5) จะมีการจัดส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปดูแลพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง พร้อมอาวุธครบมือแบบจัดเต็ม เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงสันติภาพ โดยทางสหประชาชาติไม่มีกองกำลังติดอาวุธเป็นของตัวเอง กองกำลังจะมาจากบรรดาชาติสมาชิกส่งเข้ามาเพื่อช่วยเหลือ(หรืออีกนัยยะคือการโดนบังคับจากชาติสมาชิกถาวร)

อย่างไรก็ตามหลังจากยุคสงครามเย็น ได้เกิดความยุ่งยากกับข้อตกลงในการรักษาสันติภาพของบรรดาชาติสมาชิกเหล่านี้ เนื่องจากบรรดาชาติต่างๆได้เลือกข้าง ระหว่างฝ่ายโลกเสรี และฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ ที่นำโดยสหรัฐอเมริกา และรัสเซียนั่นเอง หลังจากที่สงครามเย็นได้ยุติลงบรรดาชาติสมาชิกต่างๆได้เกิดความหวังว่า สองพี่เบิ้มของโลกจะจูบปากและรักษาดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและนำพาขับเคลื่อนกลไกพาสหประชาชาติขจัดปัญหาความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ทั่วทุกมุมโลกให้ผ่านพ้นไปได้

ภายในปี ค.ศ 2005 สหประชาติประสบความสำเร็จในการดำเนินการรักษาสันติภาพ โดยได้เข้าไปยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ในหลายๆประเทศ และได้เข้าไปไกล่เกลี่ยชาติคู่อริขัดแย้งและจ้องจะทำสงครามต่อกันได้ โดยผลงานเด่นๆที่ผ่านมาของกองกำลังรักษาสันติภาพคือ สงครามเกาหลี(ไทยได้ส่งกองกำลังเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้) และสงคราอิรักโดยสหประชาชติได้เข้าไปแทรกแซงกองกำลังภายในประเทศเหล่านี้ แต่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไป เพราะสหประชาติโดนวิจารณ์ว่าล้มเหลวในการรักษาสันติภาพในหลายพื้นที่โดยเฉพาะการที่ไม่สามารถเข้าไปหยุดยั้งปัญหาฆ่าล้างเผาพันธุ์ในทวีปแอฟริกาได้