/วัตถุประสงค์ขององค์กรต่อต้านสงครามที่หลายคนไม่เคยรู้

วัตถุประสงค์ขององค์กรต่อต้านสงครามที่หลายคนไม่เคยรู้

สงคราม!! ชื่อนี้ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิด เพราะสงครามมีแต่การสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารัก หรือ ซากปรักหักพัง ถ้าย้อนไปในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เรามีสงครามมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว จุดประสงค์ของสงครามก็เพื่อรุกรานชาติที่อ่อนแอกว่า เพื่อขยายอาณาเขตของแว่นแคว้นหรือพื้นที่ประเทศ แต่สงครามที่คนทั้งโลกจดจำได้มากที่สุดคือสงครามโลกทั้งสองครั้ง ไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่ 1 หรือสงครามโลกครั้งที่ 2

สงครามโลกทั้งสองครั้งนั้นเกิดจากความขัดแย้งจากในทวีปยุโรป และลามไปทั่วโลกเกิดความเสียหายในวงกว้างผู้คนล้มตายไปมากมาย มีการสังหารหมู่ชาวยิวโดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำนาซีที่กวาดล้างเข่นฆ่าชาวยิวตายไปเป็นล้านคน แม้ว่าผลสุดท้ายแล้วฝ่ายอักษะของ ฮิตเลอร์ จะพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ให้กับฝ่ายสัมพันธมิตร แต่ผลของสงครามครั้งนั้นถือว่ามากมายมหาศาลและได้เปลี่ยนโครงสร้างของสังคมโลก จากเดิมที่ขั้วอำนาจอยู่ในทวีปยุโรปหลังจากสงครามจบลงขั้วอำนาจการเมืองโลกได้ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแทน พร้อมทั้งได้เกิดความร่วมมือจากเหล่านานาประเทศที่ชนะสงคราม ได้จัดตั้งองค์กรที่ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการสอดส่องและป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศที่จะนำไปสู่สงคราม

องค์การสหประชาชาติ(United nation) เป็นองค์การระหว่างประเทศ จุดมุ่งหมายขององค์การคือ เพื่อความร่วมมือและอำนวยความสะดวกระหว่างประเทศในเรื่อง กฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งสันติภาพ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1945 หรือหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้จบลง เพื่อแทนที่องค์การสันนิบาตชาติเดิม เพื่อเป็นเวทีเจรจาปัญหาระหว่างประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดสงคราม

องค์การสหประชาชาติมีสมาชิกประเทศทั้งหมด 193 ประเทศ บนพื้นฐานหลักได้แก่ สมัชชาใหญ่ คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม สำนักเลขาธิการ และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีองค์กรอื่นๆที่อยู่ภายใต้การดูและขององค์การสหประชาติ คือ องค์การอนามัยโลก(World Health Organization ตัวย่อ WHO) องค์การยูเนสโก(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) และ องค์การยูนิเซฟ(United Nations Children’s Fund – UNICEF) โดยจะมีหัวหน้าคณะทำงานที่เรียกว่า เลขาธิการสหประชาชาติโดยในปัจจุบันบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนี้คือนาย บัน คี มุน จากเกาหลีใต้ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งในปี 2007 ต่อจากนายโคฟี อันนันชาวกาน่า

สหประชาชาติได้ถูกตั้งขึ้นแทนองค์กรเสือกระดาษเก่าอย่างสันนิบาตชาติที่ไร้ความสามารถที่จะเป็นองค์กรหลักในการดูแลปัญหาระหว่างประเทศ เห็นได้ชัดจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 องค์การสันนิบาตชาติไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลยับยั้งการเกิดสงครามได้ คำว่า สหประชาชาติ แฟรงคลิน รูสเวลท์ และ วินสตัน เชอร์ชิล ได้เป็นคนคิดและก่อตั้งขึ้นหลังจากสงครามโลก โดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน ปี 1945 ที่นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา โดยมีตัวแทนจาก 50 ประเทศร่วมลงนามกฎบัตรเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ยกเว้นประเทศโปแลนด์ที่ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

ในปี2017นายอันโตนิโอ กูเตเรซ อดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกส จะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเลขาธิการยูเอ็น แทนนาย บัน คี มุน ที่จะหมดวาระ โดยจะเป็นเลขาธิการยูเอ็นคนที่ 9