/วิธีหลีกเลี่ยงสงครามและนำสันติสุขมาสู่โลก

วิธีหลีกเลี่ยงสงครามและนำสันติสุขมาสู่โลก

ขึ้นชื่อว่า สงคราม แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะมีแต่จะนำความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมาสู่ผืนแผ่นดิน ไม่ว่าจะสงครามครั้งใดที่เคยอุบัติขึ้นในโลกก็มีแต่เลือด น้ำตา ความทุกข์ยากลำบากอย่างสาหัสมาแก่ผู้คนเหล่านั้น

ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใด ไม่มีสงครามครั้งใดไม่มีนำมาซึ่งความสูญเสีย ทั้งสงครามเล็ก ๆ ระหว่างหมู่บ้าน สงครามภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามโลกที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วถึงสองครั้ง ซึ่งได้นำความสูญเสียและความเสียหายจนต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานในการเยียวยาฟื้นฟูทั้งสภาพภูมิประเทศและสภาพจิตใจของผู้คนที่อยู่รอดและได้รับผลกระทบจากการสูญเสียเหล่านั้น ยิ่งในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า อาวุธที่นำมาใช้ในการสงครามก็ยิ่งพัฒนาให้มีแสนยานุภาพในการทำลายล้างเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น นานาชาติต่างก็หันหน้าเข้าหากันเพื่อพยายามหาแนวทางมาก่อให้เกิดความร่วมมือและสันติภาพกับทุกประเทศในโลกขึ้น เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี หลีกเลี่ยงการปะทะกันอย่างรุนแรง ดังนี้

– การจัดตั้งองค์กรร่วมมือทั้งในประเทศระหว่างประเทศ

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนั้นมีองค์กรร่วมมือต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายทั้งในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่คอยดูแลเข้าไปเยียวยาช่วยเหลือตลอดจนเจรจาให้ประเทศที่กระทบกระทั่งกันให้มีการรอมชอมและเจรจาหาทางออกที่ดีแทนการเกิดสงคราม เช่น องค์การสหประชาชาติที่เข้าไปช่วยเหลือสงครามระหว่างสองชนชาติคือตุรกีและกรีซในไซปรัส โดยส่งทหารเข้าไปตรึงกำลังแนวเขตกั้นระหว่างตุรกีเหนือที่จะข้ามมาไซปรัสเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทำสงครามกันได้ ตลอดจนการยื่นข้อเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาลงเอยกัน เป็นต้น

– การปลูกฝังค่านิยมในการรักษาสันติภาพ

โดยการแสดงออกถึงการเผยแพร่อุดมการณ์และความคิดในการต่อต้านความรุนแรงและสงคราม เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่เคยได้รับความเสียหายในสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกทิ้งระเบิดปรมาณูลงที่จังหวัดนางาซิกิและจังหวัดฮิโรชิมา ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นและใกล้เคียงล้มตายเสียจนเกือบหมดสิ้น ที่เหลือก็บาดเจ็บแสนสาหัสและได้รับโรคร้ายจากรังสีต่าง ๆ กว่าที่จะกลับมาเป็นญี่ปุ่นอย่างเช่นปัจจุบันก็ใช้เวลานานแสนนานเหลือเกิน ดังนั้น ทุกปีจะมีประชาชนชาวญี่ปุ่นรวมทั้งชาวต่างชาติร่วมเดินทางมาชุมนุมที่เมืองนี้ที่บริเวณอนุสรณ์สถาน เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อผู้ที่จากไปและระลึกถึงความรุนแรงของสงคราม การแสดงออกนี้ไม่ใช่การแสดงออกถึงความอาฆาตแค้นแต่อย่างใด แต่เป็นการแสดงออกเพื่อให้รู้ว่าพวกเขาโศกเศร้าต่อผลของสงครามและไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นอีกแล้ว พวกเขาต้องการให้สันติภาพเกิดขึ้นบนโลกนี้แทน

– ส่งเสริมให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมและยอมรับกันและกัน

ความขัดแย้งที่เป็นชนวนของสงครามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมาจากความขัดแย้งทางศาสนา โดยพื้นฐานแล้วศาสนาทุกศาสนาจะสอนให้คนทำดีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แต่มนุษย์นั้นเล่ากลับอุปโลกน์ขึ้นเองว่าศาสนาของตนต้องอยู่เหนือสุดยิ่งกว่าศาสนาอื่น ๆ เช่น สงครามครูเสดที่ผู้นำเยอรมันสั่งให้ทหารเข่นฆ่าผู้ที่เป็นชาวยิว เพราะเชื่อว่าศาสนาตนเองมีความสูงส่งและชาวยิวนั้นต่ำต้อยไม่ควรมาแปดเปื้อนในประเทศของตน เป็นต้น หรือแม้แต่สงครามแบ่งแยกดินแดนของชาวมุสลิมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเรา การปลูกฝังความคิดนี้ต้องเริ่มจากที่ตัวเราให้ยอมรับความแตกต่าง เอาใจเขามาใส่ใจเรา และสร้างความเข้าใจต่อผู้คนที่อยู่รอบข้าง ก็จะสามารถนำสันติสุขมาสู่โลกได้