/เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ snowcoalition.org จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ให้ได้รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ต่างๆ ขององกรค์ต่อต้านสงครามทั่วโลกว่ามีอะไรบ้าง เว็บไซต์ snowcoalition.org ของเราได้รวบรวมเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับผลกระทบที่จะได้รับเมื่อเกิดสงครามขึ้น ขอให้เว็บไซต์ของเราได้สร้างประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย จึงกราบขอขอบคุณเอาไว้ ณ ที่นี้ด้วย