/แนวร่วมในการต่อต้านสงครามอิรัก

แนวร่วมในการต่อต้านสงครามอิรัก

‘สงครามอิรัก’ คือ เริ่มต้นสงครามมาตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม 2003 ด้วยการรุกรานอิรัก โดยกองทัพแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา อันมีประธานาธิบดี George W Bush เป็นผู้นำ ร่วมด้วยสหราชอาณาจักร อันมีนายกรัฐมนตรี Tony Blair เป็นผู้นำ สำหรับสงครามในครั้งนี้สหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศผ่านสื่อว่า ยุติลงอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2011 หากแต่ความรุนแรงก็ยังคงเกิดขึ้นต่อไปในทั่วประเทศ

แนวร่วมในการต่อต้านสงครามอิรัก อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา

โดยก่อนหน้าเริ่มปฏิบัติการณ์ รัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ได้คาดการณ์เอาไว้ว่า มีความเป็นไปได้สูง ที่อิรักจะครอบครองอาวุธทำลายล้างสูง ซึ่งสามารถคุกคามความมั่นคงได้ ในปี 2002 เหล่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติร่วมลงมติ ผ่านมติ 1441 ซึ่งได้กำหนดให้อิรักร่วมมือกับผู้ตรวจการอาวุธแห่งสหประชาชาติ เพื่อเข้าไปดูว่า อิรัก ไม่ได้มีอาวุธทำลายล้างสูงอยู่ในครอบครอง โดยคณะตรวจสอบอาวุธของสหประชาชาติ ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในอิรัก ภายใต้ข้อกำหนดของมติสหประชาชาติ หากแต่ก็ไม่พบอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูงแต่อย่างใด และก็ไม่ได้มีการตรวจสอบอีกหลายเดือน นอกจากนี้แถลงการณ์ของอิรัก ที่มีความสัมพันธ์กับอาวุธอานุภาพ ก็ไม่อาจพิสูจน์ได้จริงในขณะนั้น

หลังจากประเทศมหาอำนาจเข้ารุกรานกลุ่มศึกษาอิรัก สุดท้ายได้มีการสรุปว่าอิรักได้เลิกโครงการนิวเคลียร์ ในปี 1991และไม่มีโครงการอันร้ายแรงใดกำลังดำเนินอยู่ ณ ขณะรุกราน หากแต่อิรักก็จะเริ่มเดินเครื่องผลิตอีก เมื่อมาตรการคว่ำบาตรถูกยกเลิก โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐบางคนได้กล่าวอ้างว่า ประธานาธิบดีแห่งอิรัก Saddam Hussein ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องปิดบัง พร้อมให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ Al-Qaeda หากแต่ก็ไม่เคยพบหลักฐานเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกันเลย นอกจากนี้เหตุผลอื่น ในการรุกรานของสงครามในครั้งนี้ คือ การให้การสนับสนุนทางการเงินของอิรักแก่ครอบครัวมือระเบิดพลีชีพ Palestine , การละเมิดสิทธิมนุษย์ชน รวมทั้งความพยายามอย่างแรงกล้า ในการเผยแพร่ประชาธิปไตยสู่ประเทศอิรัก เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

สงครามต่อต้านการก่อการร้าย ในประเทศอิรัก

เรียกใช้ในการทัพทางทหารระหว่างประเทศ ที่เริ่มต้นมาจากเหตุวินาศกรรม วันที่ 11 กันยายน 2001 ที่มีต่อประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการจัดทัพในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อกำจัดผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ Al-Qaeda รวมทั้งองค์การก่อการร้ายอื่น ๆ นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ก็ยังมี สหราชอาณาจักร , ประเทศสมาชิก NATO รวมทั้งประเทศนอกกลุ่มNATO ขอเข้าร่วมด้วยเช่นกัน

โดยคำว่า ‘สงครามต่อต้านการก่อการร้าย’ ประธานาธิบดี George W Bush แห่งสหรัฐอเมริกา คิดขึ้นมา วันที่ 20 กันยายน 2011 หลังจากนั้นรัฐบาล George W Bush และสื่อตะวันตก ก็คำดังกล่าวมาใช้ สื่อถึงการต่อสู้ทางทหาร ,  การเมือง อันชอบด้วยกฎหมาย โดยมุ่งเป้าไปยังองค์กรที่เป็นผู้ก่อการร้าย รวมทั้งรัฐบาลที่สนับสนุนการก่อการร้าย