/5 สาเหตุ ของการเกิดสงครามเย็น
สงครามเย็น

5 สาเหตุ ของการเกิดสงครามเย็น

สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้หยุดลง ในปี ค.ศ. 1945 สหรัฐอเมริกาได้รับความเสียหายน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในสงครามครั้งนี้

 

นอกจากนั้นสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศมีความก้าวหน้าและมีพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจจึงกลายเป็นประเทศผู้นำอย่างปฏิเสธไม่ได้ วันนี้เราเลยเรียบเรียงสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามเย็น มี 5 สาเหตุหลักๆ

สงครามเย็น

 

1.การเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ทันทีที่สหรัฐอเมริกานั้นมีบทบาทและอิทธิพลทางเศรษฐกิจน้อยลง และกลุ่มประเทศที่เกิดใหม่ในช่วงนั้นเรียกว่า BRICS ประกอบด้วยประเทศอย่าง บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน และประเทศนั้นได้เป็นผู้นำและก้าวเข้ามามีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในโลกของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยประเทศพวกนี้จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ และในบางสิ่งบางอย่างได้ก้าวเข้ามานำประเทศที่พัฒนาไปแล้วอย่างเช่นประเทศจีน เพราะกลุ่มประเทศเหล่านี้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าบางประเทศนั้นมีประชากรเยอะ และฐานของทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ์พร้อม และมีผลผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

2.การที่โซเวียตนั้นเริ่มเผยแพร่อิทธิพลและลัทธิคอมมิวนิสต์

พอสงครามนั้นได้ทำการยุติลงแล้ว ประเทศแกนนำของสงครามก็กำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเพราะยังเกิดความบอบช้ำอยู่ แต่สหภาพโซเวียต นั้นไม่รอช้าเริ่มเผยแพร่อิทธิพลและขยายอำนาจออกไปซึ่งนั่นก็หมายความถึงการเผยลัทธิคอมมิวนิสต์ในหลายๆประเทศนั่นเอง ดินแดนของรัสเซียนั้นสูญเสียจากสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่ก็ได้กลับคืนมาแล้ว แต่ประเทศแถบยุโรปตะวันออกนั้นก็กลายเป็นประเทศที่เป็นระบบคอมมิวนิสต์แล้ว ซึ่งอยู่ในเครือข่ายอำนาจของสหภาพโซเวียต และจนคอมมิวนิสต์นั้นได้ควบคุมอำนาจในยุโรปภาคกลางและตะวันออกเกือบจะทั้งหมด

3.การขัดแย้งกันระหว่างคอมมิวนิสต์และประชาธิปไตย

การแข่งขัน การชิงดีชิงเด่น ระหว่างสองประเทศมหาอำนาจจนไปถึงภาวะที่เรียกว่า สงครามเย็น มีความขัดแย้งระหว่างสองอุดมการณ์ คอมมิวนิสต์ กับ ประชาธิปไตย ซึ่งประชันกันอย่างเข้มข้นมากในช่วงปี ค.ศ. 1948 – 1953 การสู้รบกันระหว่างสองประเทศในสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากจะเป็นการแข่งชิงความเป็นใหญ่ และการแก่งแย่งผลประโยชน์ ทั้งนี้จุดสำคัญคือ ความขัดแย้งของลัทธินิยม หรือจะเป็นในเรื่องของอุดมการณ์ ได้เริ่มขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ส่วนในการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจและผลประโยชน์ แม้จะยังมีความสำคัญมากแต่ก็กลายเป็นปัจจัยแฝงหรือเป็นตัวประกอบไปด้วย

4.การประกาศลัทธิทรูแมน

ดั้งเดิมนั้น สหราชอาณาจักรเคยให้การสนับสนุนประเทศกรีซ แต่ในตอนนั้นประเทศอังกฤษตกอยู่ในสถานะประเทศล้มละลาย จึงถูกบังคับให้ลดการช่วยเหลือลงอย่างมาก และด้วยลัทธิทรูแมนนั้นได้มีการเผยแพร่อย่างไม่เป็นทางการ จนกลายมาเป็นรากฐานของนโยบายประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงสงครามเย็น ไปจนถึงทั้งทวีปยุโรปทั่วโลก และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็มีผลต่อสหภาพโซเวียตตอนยุคที่ผ่อนคลายความตึงเครียด ไปเป็นนโยบายการจำกัดการขยายตัวของสหภาพโซเวียต ซึ่งนักประวัติศาสตร์นั้นได้ออกมาประกาศว่าการที่สหรัฐฯนั้น เผยแพร่ลัทธิทรูแมน เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสงครามเย็น

5.แผนการมาร์แชล

คือการฟื้นฟูยุโรป เพื่อป้องกันการพังของเศรษฐกิจและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในแบบทุนนิยมรัฐชาติของยุโรปตะวันตกขึ้นใหม่ โดยแผนการมาร์แชลนั้น ประเทศในทวีปยุโรปได้รับเงิน 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรูปแบบเงินกู้และเงินช่วยเหลือตลอดระยะเวลาปี ค.ศ. 1948 – 1951 แผนมาร์แชลเป็นโปรแกรมการกู้ยุโรปของสหรัฐฯ แต่ว่าทางโซเวียตนั้นได้มองถึงแผนมาร์แชลเป็นอุบายที่แยบยลของสหรัฐฯ ที่จะไปดึงประเทศที่เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ในแถบยุโรปตะวันออกเปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตย สหภาพโซเวียตจึงออกนโยบายบังคับให้ประเทศที่เป็นบริวารยุโรปตะวันออกไม่ให้ทำการยอมรับแผนการมาร์แชลและเปลี่ยนเป็นเริ่มแผนการโมโลตอฟซึ่งเป็นการฟื้นฟูในระบอบคอมมิวนิสต์แทน ด้วยเหตุนี้ประเทศสหรัฐฯจึงเกิดความไม่พอใจเพราะสหภาพโซเวียต จึงทำให้เกิดสงครามเย็นขึ้น