การสูญเสียในสงครามโลกครั้งที่ 1

สงครามเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด เพราะมันสร้างความสูญเสียให้กับโลกอย่างมหาศาล แต่สงครามอันเป็นเรื่องราวในอดีตในเมื่อมันเกิดไปแล้ว มนุษย์ในปัจจุบันก็ควรทำการศึกษา และทำความเข้าใจ เพื่อมันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตอะไรนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 1สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1 ถือกำเนิดเกิดมาจาก ลัทธิจักรวรรดินิยม กับลัทธิชาตินิยม ต้องการแข่งขันกันทางด้านกองกำลังทหารและอาวุธ เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นพันธมิตร จนนำไปสู่เหตุการณ์อันเป็นชนวนสงคราม ทั้งในเรื่องของการคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติของตัวเอง ส่งผลให้ชาติต่างๆมาเข้าร่วมรบ จนทำให้สงครามขยายออกไปในวงกว้างกลายเป็นสงครามโลกในที่สุด ผลกระทบจากสงคราม ล้วนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆแก่มนุษยชาติเป็นอย่างมาก สุดท้ายมนุษย์จึงมีความพยายามในการร่วมมือกันเพื่อสร้างสันติภาพ ซึ่งเป็นสิ่งดีที่สุดการสูญเสียในสงครามโลกครั้งที่ 1สงครามโลกครั้งที่ 1 ก่อความทุกข์ยากให้แก่มวลมนุษยชาติเป็นอย่างมาก สรุปได้ดังนี้• สงครามโลกครั้งที่ 1 ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อมวลมนุษยชาติอย่างแสนสาหัส ทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตหลายล้านคน เด็กบางคนต้องสูญเสียผู้เป็นบิดา – มารดา อย่างไม่มีวันหวนกลับ ทั้งๆที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้ ต้องกลายเป็นเด็กเร่ร่อน…

ความเสียหายของสงครามในประเทศซีเรีย

ในปี 2018 ผ่านมาเป็นเวลาถึง 7 ปีแต่สงครามในประเทศซีเรีย ยังไม่มีท่าทีจะทุเลาลง จนกระทั่งประธานาธิบดี Donald trump ออกมาขู่ว่าจะตอบโต้ซีเรียอย่าง “แข็งกร้าว”ย้อนรอยสาเหตุของการเกิดสงครามซีเรียนาย Asad ขึ้นรับตำแหน่งต่อจากพ่อของเขา นาย Hafez al-Assad ในปี 2000 ทุกอย่างเป็นไปตามครรลอง ก่อนที่ความขัดแย้งจะปะทุขึ้น ประชาชนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาการว่างงาน , ปัญหาทุจริต รวมทั้งการปราศจากสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ภายใต้การบริหารประเทศของนาย Asad www.sbobet24hr.comทำให้ในปี 2011 เกิดการชุมนุมประท้วง เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยกลับคืนมา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ณ เมือง Daraa ซึ่งการชุมนุมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมากจากกระแส ”…

กลุ่มพลังมวลชนปัตตานี ร่วมต่อต้านความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มพลังมวลชนปัตตานี ผนึกกำลังกับกลุ่มพลังมวลชนสตรี , เด็ก และเยาวชน แห่ง จ.ปัตตานี จำนวน 1,000 คน ร่วมกันเดินรณรงค์เรียกร้อง ให้เกิดการยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ พร้อมกันนั้นยังประกาศเชิญชวนร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัย ยุติความรุนแรง พร้อมหยุดซ้ำเติมเหยื่อ ช่วยกันเสริมพลังสตรีเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดแก่ชายแดนใต้ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 บริเวณถนนลานวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี กลุ่มพลังมวลชน ที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็ก จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันประกอบด้วย สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงและเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 1,000 คน…

แนวร่วมในการต่อต้านสงครามอิรัก

‘สงครามอิรัก’ คือ เริ่มต้นสงครามมาตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม 2003 ด้วยการรุกรานอิรัก โดยกองทัพแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา อันมีประธานาธิบดี George W Bush เป็นผู้นำ ร่วมด้วยสหราชอาณาจักร อันมีนายกรัฐมนตรี Tony Blair เป็นผู้นำ สำหรับสงครามในครั้งนี้สหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศผ่านสื่อว่า ยุติลงอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2011 หากแต่ความรุนแรงก็ยังคงเกิดขึ้นต่อไปในทั่วประเทศ แนวร่วมในการต่อต้านสงครามอิรัก อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา โดยก่อนหน้าเริ่มปฏิบัติการณ์ รัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ได้คาดการณ์เอาไว้ว่า มีความเป็นไปได้สูง ที่อิรักจะครอบครองอาวุธทำลายล้างสูง ซึ่งสามารถคุกคามความมั่นคงได้…

ชนวนของสงครามและผลกระทบของสงครามจีน-ญี่ปุ่น

การที่สังคมมนุษย์โลก จะได้มาพบกับความสงบสุขและสันติสุขได้ดังเช่นในปัจจุบันนี้นั้น แน่นอนว่ามนุษย์เองก็เคยมีช่วงเวลาที่รบราคาฟัน เพื่อแย่งชิงพื้นที่ แย่งชิง อำนาจรวมทั้งยังเคยมีความขัดแย้งอันก่อให้เกิดสงครามกันมาก่อน แต่สำหรับ หนึ่งในสงครามที่เรียกได้ว่า มีความน่าสนใจนั่นก็คือสงครามของจีนกับประเทศญี่ปุ่น ชวนคุณมาศึกษา สงครามระหว่างประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่น สำหรับสงครามของระหว่างประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่นนั้น มีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่… สงครามครั้งที่ 1 กับสงครามครั้งที่ 2 สงครามสำหรับครั้งที่ 1 นั้น เช่น มีสาเหตุเกิดมาจากการที่จักรวรรดิชิงกับจักรวรรดิญี่ปุ่น เข้ามาครอบครองคาบสมุทรเกาหลี สำหรับสงครามในครั้งนี้ จัดเป็นเครื่องมือที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความอ่อนของราชวงศ์ชิง และการประสบผลสำเร็จของญี่ปุ่น ที่มีการพัฒนาชาติให้เกิดความทันสมัยตามแบบชาติตะวันตก โดยเริ่มมาตั้งแต่จักรพรรดิเมจิขึ้นครองราชย์ ทำให้อิทธิพลของราชวงศ์ชิงเกิดการเสื่อมถอยลงจนกระทั่งนำไปสู่การปฏิวัติในปี ค.ศ.1911 โดยญี่ปุ่นต้องการขยายเขตแดนอำนาจของตน ไปยังบริเวณเอเชียตะวันออก…

ผลกระทบสงครามการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้

สงครามเศรษฐกิจญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ (Japan–South Korea economic war) เป็นความขัดแย้งทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในของสงครามโลกครั้งที่สอง รวมถึงการที่ศาลของเกาหลีใต้ตัดสินให้ผู้เสียหาย 10 คน สามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งได้ ส่วนสาเหตุที่ญี่ปุ่นกล่าวคือทางรัฐบาลเกาหลีใต้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยการควบคุมการส่งออก และเพิกเฉยต่อคำขอของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะมีการเจรจาทางการค้าทวิภาคีเป็นเวลาสามปี ข้อพิพาททางการค้าที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบให้ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จนถึงจุดนี้เรียกว่าตกต่ำที่สุด ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ต่างก็เป็นประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งอย่างมากของโลก ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 3 กับ 11 ของโลกตามลำดับ แม้ว่าในแง่ของ GDP เกาหลีใต้ถือเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และญี่ปุ่นซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดในด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิตชิป ซึ่งเป็นเป็นแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์…

ผลกระทบของสงครามเกาหลี เป็นอย่างไร

ผลที่ตามมาของสงครามเกาหลีทำให้เกิดเสียงตึงเครียดระหว่างสงครามเย็นระหว่างมหาอำนาจ สงครามเกาหลีมีความสำคัญในขับเคลื่อนโลกให้เข้าสู่สงครามเย็นเนื่องจากแสดงให้เห็นว่ามหาอำนาจทั้งสองคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ต่างก็มาต่อสู้ใน ‘สงครามจำกัดพื้นที่ ‘ ในประเทศโลกที่สาม ในกลยุทธ์ที่เรียกว่า ‘สงครามตัวแทน’ เป็นคุณลักษณะของความขัดแย้งแบบเดียวกับสงครามเวียดนาม และสงครามโซเวียตในอัฟกานิสถาน เช่นเดียวกับแองโกลากรีซและสงครามในตะวันออกกลาง สงครามเกาหลีเป็นสงครามครั้งแรกที่สหประชาชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมนอกเหนือเขตโลกตะวันตก ทำให้หลายคนมองว่าสหประชาชาติเป็นองค์กรที่ทรงพลังที่จะช่วยรักษาสันติภาพของโลก สงครามที่เกิดขึ้นทำให้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน อันเป็นผลมาจากการระเบิด การยิงปืนใหญ่ และการสูญเสียแรงงานที่มีทักษะมากมายในระหว่างสงคราม แม้ว่าในช่วงหลังสงครามสหรัฐอเมริกาจะได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างมีนัยสำคัญแก่เกาหลีใต้ ภายใต้การอุปถัมภ์ของสำนักงานการฟื้นฟูประเทศเกาหลีใต้ (UNKRA) ส่วนเกาหลีเหนือได้รับความช่วยเหลือจากประเทศจีนกับสหภาพโซเวียตทำให้ในช่วงเวลาไม่กี่ปีอัตราการเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรมโดยรวมของเกาหลีเหนือสูงกว่าของเกาหลีใต้โดยเฉลี่ย 39% ระหว่างปี 1953 ถึง 1960 การส่วนรวมกองทัพออสเตรเลีย ในช่วง 3 ปี ระหว่าง 1950 – 1953 ทหารกว่า…

บทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่อต้านสงครามที่น่าสนใจ

โลกทุนนิยมในยุคปัจจุบันมีพี่เบิ้มของโลกอยู่สองขั้วคือ พญาอินทรีย์ สหรัฐอเมริกา และ พญาหมี รัสเซีย หรืออาจรวมไปถึงพญามังกรอย่างจีน ที่ในช่วงหลังได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในเวทีโลก ที่ผู้เขียนได้บอกว่าสองขั้วคือจีนและรัสเซียค่อนข้างดำเนินนโยบายทางการทูตอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย รวมทั้งนโยบายทางทหารก็เชื่อมโยงกันมาตลอด ต่างจากสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมีท่าทีเป็นลบต่อ จีน และ รัสเซีย ทั้ง 3 ประเทศนี้ต่างดำเนินนโยบายการทูตกับประเทศเล็กๆแบบพี่ให้น้อง ใครไม่มีต่างให้ยืมก่อน ไม่ว่าจะเป็นอาวุธ เงิน หรืออุปกรณ์สำคัญต่างๆ แต่ส่วนมากที่เห็นเด่นชัดคงจะเป็นเรื่องของการสู้รบระหว่างประเทศที่ทั้ง 3 ประเทศพยายามจะเข้าไปไกล่เกลี่ย หรือบางครั้งอาจส่งทหารของตัวเองไปร่วมรบเพื่อยับยั้งสงคราม โดยสหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย ต่างก็เป็น 1 ใน 5 ประเทศที่มีบทบาทใหญ่ที่สุดในสหประชาชาติร่วมกับอีก 2 ประเทศคือ สหราชอาณาจักร…