ประเทศไทยกับผลกระทบสงครามโลกครั้งที่ 2

เมื่อครั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวประเทศเราเสียหน่อยเพราะเป็นการเกิดขึ้นในแถบทวีปยุโรป  แต่พอเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นทางด้านเอเชีย จากการที่ญี่ปุ่นประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร โดยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ.2482 (ค.ศ.1939) ตรงกับช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 8 และหลวงพิบูลสงคราม (จอมพล ป.พิบูลสงคราม) เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในช่วงเริ่มต้นสงครามไทยประกาศตนเป็นกลางมาตลอด แต่พอมาวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ญี่ปุ่นได้นำเรือรบมาขึ้นฝั่งที่ชายทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทยอย่างชนิดที่ว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัว เหมือนเป็นการกดดันให้ประเทศไทยต้องยินยอมให้ญี่ปุ่นใช้เป็นทางผ่านไปโดยปริยาย ประกอบกับประเทศของเรามีกำลังที่น้อยกว่าเมื่อประเทศญี่ปุ่นบุกเข้ามาเราจึงไม่สามารถที่จะต่อต้านได้ ส่วนอีกหนึ่งสาเหตุเพื่อปกป้องมิให้ต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลของญี่ปุ่นในเรื่องของเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งส่งผลให้กลุ่มคนไทยบางส่วนรู้สึกไม่พอใจกับการกระทำดังกล่าวของญี่ปุ่น จึงได้แอบตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้น (Free Thai Movement) ด้วยการแอบช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรแบบลับๆเพื่อช่วยให้ไทยรอดพ้นจากการถูกประกาศว่าเป็นประเทศที่แพ้สงคราม โดยผู้นำกลุ่มเสรีไทยคือนายปรีดี พนมยงค์ และหม่อมราชวงศ์เสนีย์…