กลุ่มผู้ต่อต้านการเกิดสงครามนานาชาติ

สงครามเป็นสิ่งที่หลายคนต่างไม่อยากนึกถึงและไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในโลกสวยงามใบนี้ เพราะสงครามนำมาซึ่งความสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง และที่หนักสุดก็คือชีวิตของประชากรของประเทศที่ตกอยู่ในวงล้อมสงคราม จึงมีหลายกลุ่มองค์กรที่พยายามออกมาต่อต้านสงครามขึ้นอย่างจริงจัง อย่างเช่น “ผู้ต่อต้านสงครามนานาชาติ (War Resisters’ International ตัวย่อ WRI) ” เป็นองค์กรนานาชาติที่ต่อต้านการทำสงครามร่วมด้วยสมาชิกและสมาคมต่างๆมีสมาชิกเข้าร่วมมากกว่า 40 ประเทศ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ส่วนจุดกำเนิดขององค์กรผู้ต่อต้านสงครามนานาชาติก่อตั้งขึ้นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1921 ณ.เมืองบิลโธเวน ประเทศเนเธอแลนด์ ภายใต้การใช้ชื่อว่า “โพโก้” (Paco) เป็นภาษาเอสเปอรันโต (Experanto) มีความหมายว่า ความสงบสุข  ทั้งนี้ WRI มีจุดยืนของการก่อตั้งองค์กรที่ไม่ตั้งมั่นและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือ…